Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

ARTIKEL 3. PRIJZEN

ARTIKEL 4. LEVERTIJD

ARTIKEL 5. AFLEVERING, BEZORGING

ARTIKEL 6. RISICO EN EIGENDOM

ARTIKEL 7. BETALING

ARTIKEL 8. GARANTIE

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 10. ONTBINDING

Artikel 11. GESCHILLEN

Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS

Artikel 13. CADEAUBONNEN